Parteneri

 

Camera de Comerţ şi Industrie a României (CCIR) este o organizaţie non-guvernamentală, nonprofit, de utilitate publică, destinată reprezentării, promovării şi dezvoltarii industriei, comerţului, serviciilor şi agriculturii, în concordanţă cu cerinţele unei economii de piaţă durabile şi deschisă spre exterior. CCIR colaborează cu peste 50 de instituţii publice, locale şi centrale, cu peste 170 de organizaţii din toată lumea şi detine o reţea de 42 de sedii regionale în fiecare judeţ al ţării.

CCIR a desfăşurat în trecut o serie de proiecte vizând analiza situaţiei RSI la nivel national şi european, precum: "CSR and competitiveness - European SMEs good practice" (2007-2008), iniţiat de Austrian Institute for SME Research şi finanţat de Comisia Europeana, prin care s-a urmărit identificarea de bune practici în domeniul RSI; "Depasiti stereotipurile de gen. Dati talentului o sansa" (2008), initiat de Centrul International de Instruire ILO Italia în parteneriat cu Eurochambres şi finantat de Comisia Europeana, prin care s-a urmarit sensibilizarea companiilor private privind beneficiile socio-economice ale combaterii stereotipurilor de gen; "Implementarea prevederilor Acquis-ului Comunitar şi transferul de bune practici din Uniunea Europeana" (2008 - 2009) iniţiat de Camera de Comerţ Flamandă şi finantat de Comisia Europeana, prin care s-a urmarit transferul de bune practici în domeniul produselor alimentare, mediu, RSI catre 150 de companii.

Proiectul "Birouri de asistenţă pentru promovarea RSI" vine în completarea acestor iniţiative, permiţând CCIR să deţină un rol pro-activ în promovarea RSI la nivel naţional.

 

Proiecte CSR derulate de Camera de Comerț și Industrie a României


PROIECT "Diseminarea Responsabilității Sociale - CSR în rândul IMM-urilor: CSR și Competitivitatea - Bunele Practici ale IMM-urilor Europene"  pdf icon

PROIECT "CAESAR: Relee CSR în Camerele de Comerț"  pdf icon

PROIECT "Depășiți stereotipurile de gen. Dați talentului o șansă" (2008)  pdf icon

PROIECT "IMPACT - Implementarea prevederilor Acquis-ului Comunitar și transferul de bune practici din Uniunea Europeană" (2008 - 2009)  pdf icon

PROIECT "CSR and competitiveness - European SMEs good practice" (2007 - 2008)  pdf icon

PROIECT "CASE - Chambers towards Acquis Support and Business Ethics" (2008 - 2009)  pdf icon

 


Ecosistemi SRL este o firmă de consultantă italiană ce îşi propune să contribuie la promovarea şi implementarea instrumentelor de dezvoltare durabilă la nivel european, deţinând expertiza specifică în sectoare şi instrumente precum: ecologie industrială, sisteme de management de mediu (cu precădere EMAS), evaluari ale impactului asupra mediului, eticheta ecologică, achiziţii publice ecologice, Agenda Locala 21 şi implicarea părţilor interesate, raportare şi contabilitate sustenabilă, managementul schimbării urbane şi turism durabil, educaţie în spiritul dezvoltării durabile, responsabilitate socială a intreprinderilor (RSI).

În ultimii ani, Ecosistemi a desfăşurat o serie de proiecte în domeniul dezvoltării durabile, precum: Reţeaua GPPnet (Green Public Procurement Network) (2004-prezent), finanţată de Fondul de Mediu LIFE al Comisiei Europene; Provincia Roma, Agenda Locala 21, desfăşurat în Italia în 2007; Ente Regionale Parco di Veio - Planul operaţional pentru o arie integrată şi Ente Regionale Parco dei Castelli Români - Plan socio-economic de dezvoltare, desfăşurate în Italia în 2007/2008; ARP Lazio, Educaţie în spiritul dezvoltării durabile, desfăşurat în Italia în 2008, constând în sprijin acordat pentru Lazio Regional Park Agency pentru elaborarea şi livrarea în şcolile din zonele protejate prin lege a unui program de training în domeniul dezvoltării durabile etc.

Proiectul "Birouri de asistenţă pentru promovarea RSI" oferă Ecosistemi ocazia să transfere expertiza europeană în domeniul dezvoltării durabile şi RSI la nivel naţional, către un punct nodal strategic al mediului de afaceri românesc: CCIR.

Get a better hosting deal with a hostgator coupon or play poker on party poker

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Copyright © 2012 Camera de Comerț și Industrie a României ·  www.ccir.ro ·   CSR - Parteneri

Joomla Templates by Wordpress themes free