Anunţ de participare

rsi 201311

Art.1- Obiect
PREMIUL RSI’’ îşi propune să recompenseze firmele private din România care au întreprins eforturi pentru a-şi îmbunătăţi impactul pozitiv în domeniile mediului, social şi economic. Prima ediţie a PREMIULUI va fi organizată cu ocazia Topului Naţional al Firmelor 2013.

Art.2- Scop
PREMIUL RSI îşi propune să stimuleze, să difuzeze şi să valorifice cele mai importante experienţe în ceea ce priveşte Responsabilitatea Socială a Întreprinderilor prezente pe teritoriul României. PREMIUL RSI se doreşte a fi o recunoaştere acordată anual firmelor care s-au distins prin adoptarea instrumentelor de gestiune responsabilă a întreprinderii (precum coduri etice, certificate de mediu, de calitate, pentru sănătate şi siguranţă, etc.), care au intervenit în procesele de producţie pentru a îmbunătăţi impactul social şi de mediu, care au monitorizat şi au comunicat extern propriile performanţe de mediu şi sociale, care ţin cont de opiniile părţilor interesate în definirea strategiilor, care au implementat activităţi şi proiecte în favoarea comunităţilor locale şi a societăţii în general, având o optică de îmbunătăţire continuă a raportului dintre întreprindere, cetăţeni şi teritoriu.

Art.3-Destinatari
Destinatarii acestui concurs sunt toate întreprinderile private indiferent de mărimea lor situate pe teritoriul României.

Art.4- Secţiuni
PREMIUL RSI are două secţiuni:

 1. secţiunea IMM-uri este rezervată întreprinderilor mici şi mijlocii (întreprinderi care au un număr de angajaţi variabil de la 2 la 249 de angajaţi şi un rulaj financiar anual care să nu depăşească 43 milioane de euro, conform Recomandării din 3 aprilie 1996, n.96/280/CE);
 2. secţiunea ÎNTREPRINDERI MARI ŞI FOARTE MARI este rezervată marilor întreprinderi (întreprinderi care au mai mult de 249 de angajaţi şi al căror rulaj financiar anual depăşeşte 43 milioane de euro, conform Recomandării din 3 aprilie 1996, n.96/280/CE).


Art.5- Condiţii de participare
Nu pot participa la acest concurs întreprinderile care au fost condamnate pentru infracţiuni grave împotriva administraţiei publice, pentru daune de mediu sau pentru atitudine inechitabilă faţă de angajaţi.

Art.6- Modalităţi de participare
Pentru a participa la PREMIUL RSI este necesar ca în perioada 10 octombrie – 17 noiembrie 2013 să completaţi online formularul/ele de participare însoţit/e de documentele suport. Documentele suport vor fi încărcate online în secţiunea de completare a formularului. Documentaţia trebuie redactată în limba română.

Art. 7-Criterii de evaluare
Fiecare răspuns afirmativ la întrebările din formularul de participare va fi punctat cu 1 p (punct), scorul total ce va putea fi obţinut de o firmă fiind de 21 de puncte + (punctaj suplimentar), distribuit astfel pe domenii:

 1. Domeniul Social – 8 p
 2. Domeniul Mediu – 2 p
 3. Domeniul Economic – 4 p
 4. Domeniul Guvernanţă – 7 p

Răspunsurile vor fi punctate doar dacă acestea sunt justificate prin informaţiile conţinute în documentele suport solicitate în cadrul fiecărei întrebări.
Punctajul suplimentar  se referă la punctele obţinute de o firmă în urma ataşării de scrisori de recomandare din partea beneficiarilor (clienţi, furnizori, salariaţi, ONG, parteneri de afaceri, comunitate) programelor/proiectelor de Responsabilitate Socială derulate de companie. Fiecare scrisoare de recomandare se va puncta cu 0,5 puncte suplimentare.  

Art.8-Premiu
Concursul prevede acordarea premiilor după cum urmează:

 • 1 sau mai mulţi câştigători ai PREMIULUI RSI pentru IMM la nivel naţional, în funcţie de punctaj, pentru acele IMM-uri care abordează cât mai integrat domeniul responsabilităţii sociale (au răspuns la două sau mai multe domenii din cele patru ale formularului: Social, Mediu, Economic, Guvernanţă)
 • 1 sau mai mulţi câştigători ai PREMIULUI RSI pentru ÎNTREPRINDERI MARI ŞI FOARTE MARI la nivel naţional, în funcţie de punctaj, pentru acele ÎNTREPRINDERI MARI ŞI FOARTE MARI care abordează cât mai integrat domeniul responsabilităţii sociale (au răspuns la două sau mai multe domenii din cele patru ale formularului: Social, Mediu, Economic, Guvernanţă)
 • N câştigători ai MENŢIUNILOR DE MERIT, la ambele secţiuni, pentru fiecare din cele patru domenii ale formularului de candidatura (Social, Mediu, Economic, Guvernanţă) (de exemplu, MENŢIUNEA DE MERIT IMM ÎN DOMENIUL SOCIAL)

Câştigătorii PREMIULUI RSI pentru IMM şi a PREMIULUI RSI pentru ÎNTREPRINDERI MARI ŞI FOARTE MARI vor primi:

 • Certificat de acordare a premiului care va conţine o evaluare sintetică din partea Comisiei de Evaluare;
 • Permisiunea de folosire a logo-ului PREMIULUI în toate comunicările publice timp de doi ani de la data acordării premiului;
 • Diploma ce atestă performanţa obţinută.

Întreprinderile care au câştigat MENŢIUNEA DE MERIT vor primi următoarele:

 • Certificat de menţiune care va conţine o evaluare sintetică din partea Comisiei de Evaluare;
 • Diploma ce atestă performanţa obţinută.


Art.9-Modalităţi de comunicare a câştigătorilor
Atât câştigătorii concursului cât şi întreprinderile care au câştigat menţiune vor primi confirmarea telefonică sau prin fax până la data de 22 noiembrie 2013.

Art.10- Obligaţii de participare
Prin trimiterea formularului de participare şi a documentaţiei necesare pentru admiterea la concurs, participanţii se obligă să:

 • Accepte toate normele prevăzute de anunţ;
 • Nu ceară restituirea materialului trimis;
 • Cedeze organizatorilor posibilitatea de a utiliza conţinutul materialului trimis, cu citarea sursei;
 • În caz de acordare a premiului, să participe personal la ceremonia de premiere.


Art.11- Alcătuirea Comisiei de Evaluare a Premiului RSI
Comisia de Evaluare va fi compusă din:
A) reprezentanţi desemnaţi de instituţia organizatoare: Camera de Comerţ şi Industrie a României;
B) reprezentanţi desemnaţi de cei mai importanţi stakeholderi naţionali (ONG-uri, autorităţi publice şi mediul academic).
C) secretariatul tehnic va fi asigurat de experţi RSI de la Ecosistemi SRL şi Amber Business Consulting România.
Decizia Comisiei, ca şi metodologiile acesteia de lucru, nu pot fi puse în discuţie şi controlate.

Art.12- Solicitări de clarificări
Orice întrebare referitoare la organizarea PREMIULUI RSI poate fi adresată pe email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau fax: 021 319 01 56 până la data de 15 noiembrie 2013, urmând ca răspunsurile să fie oferite într-un interval de cel mult 3 zile lucrătoare.

Formulare de participare:

Social
Mediu
Economic
Guvernanţă

Comisia de evaluare

Florian Udrea

Director
Direcţia Managementul Ariilor Naturale Protejate
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice
Membru

Dumitru Borţun

Facultatea de  Comunicare şi Relaţii Publice
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Bucureşti
Membru

Bogdan Gioară

Preşedinte
Asociaţia REPER21
Membru


rsi udrea rsi bortun rsi bogdan gioara
 Curriculum vitae

Curriculum vitae

 Curriculum vitae

Secretariatul tehnic

sigla CCIR ro

Camera de Comerţ şi Industrie a României

Centrul de Coordonare a Birourilor de Responsabilitate Socială a Întreprinderilor.

Iuliana Călin
Manager de proiect
Direcţia Reprezentare Camerală
tel.: 021 311 75 34
fax: 021 319 01 56
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 rsi ecosistemi

Ecosistemi SRL este o societate de consultanta in strategii, programe si instrumente pentru dezvoltarea durabila, leader in Italia pentru achizitiile verzi.

Lucreaza cu administratii publice si companii pentru a imbunatati performantele de mediu si sociala a actiunilor acestora.

Organizeaza Forumul CompraVerde-BuyGreen, cel mai important eveniment european destinat achizitiilor responsabile si primul ’’eveniment responsabil’’ italian certificat cu ISO 20121.

Este membru al GEIE (Grupul European de Interese Economice) si al R.E.S.E.A.U – Reteaua Europeana pentru Sustenabilitate Economica, de Mediu si Umana.

Are ca domenii de activitate: achizitii responsabile, responsabilitatea sociala a organizatiilor, planificare teritoriala si constructii durabile, dezvoltare locala durabila si capacity building pentru dezvoltarea durabila.

www.ecosistemi-srl.it

 

 

 

rsi amber

Amber Business Consulting Romania este o societate de consultanță prezenta în România din anul 2006, membra a grupului italian Amber Group, alături de alte companii ce dețin o vasta experiență pe plan național si internațional in implementarea si managementul proiectelor finantate prin diferite programe europene.

Principalele domenii de activitate sunt: project management (proiectarea, implementarea si gestionarea tehnico-financiara proiectelor europene, naţionale şi regionale); servicii de Asistenţă Tehnică pentru clientii publici sau privati cu privire la accesarea Programele Operationale Sectoriale nationale si gestionarea proiectelor/contractelor finantate din Fondurile Europene; cercetare sociala și analiza de piata.; activitati de formare profesionala in domeniul dezvoltarii resurselor umane.

www.amberromania.ro

 

Get a better hosting deal with a hostgator coupon or play poker on party poker

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Copyright © 2012 Camera de Comerț și Industrie a României ·  www.ccir.ro ·   CSR - Anunţ de participare

Joomla Templates by Wordpress themes free